Regionale netwerken palliatieve zorg verenigen zich

Nieuws Netwerk Oost-Veluwe 31 oktober 2023

De regionale netwerken palliatieve zorg in Nederland verenigen zich in één landelijk platform dat hen op landelijk niveau vertegenwoordigt en de belangen behartigt. Op 4 december a.s. is de eerste ledenvergadering in Bunnik. 

De regionale netwerken hebben als doel bij te dragen aan een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven en sterven op basis van de waarden, wensen en behoeften van de patiënt en diens naasten. Er zijn op dit moment 66 netwerken palliatieve zorg; regionale samenwerkingsverbanden bestaande uit bij palliatieve zorg betrokken organisaties. Sinds de zomer van 2023 zijn zes kwartiermakers actief met de vorming van een landelijke vereniging. 

Meer weten? Bekijk de infographic en/of Q&A-lijst.