Palliatieve zorg bij COPD (Website,toolbox, zorgpad en webinar)

Nieuws Netwerk Oost-Veluwe 07 december 2021

Op 1 december vond een webinar plaats van "de Longalliantie" over het Compassion project.
Het accent in het Webinar ligt op ACP gesprekken met COPD patienten. Verder is er een nieuwe online toolbox voor passende palliatieve zorg bij COPD.

Deze website is tijdens het webinar gelanceerd en bevat informatie, handvatten en hulpmiddelen voor zorgverleners om palliatieve zorg te verlenen aan mensen met COPD. De online toolbox is gebaseerd op het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland en de richtlijn Palliatieve zorg bij COPD en is ontwikkeld in samenwerking met vele stakeholders.

Meer informatie

Samenvatting van de vragen/antwoorden en opmerkingen tijdens het webinar