O2PZ: Kijk je naar de ziekte of naar de mens?

Nieuws Netwerk Oost-Veluwe 21 januari 2020

Nog te vaak staat bij de behandeling van ongeneeslijk zieke patiënten de ziekte in plaats van de mens centraal, waardoor de kwaliteit van leven onvoldoende geborgd is. Optimalisatie begint bij goed onderwijs over palliatieve zorg en dat dat nodig is blijkt wel uit de interviews met deze zorgprofessionals. Kijk jij naar de ziekte of naar de mens? Dat is de rode draad in dit filmpje van 2 minuten.

Meer informatie over O2PZ 

Het doel van het programma O2PZ is de implementatie van palliatieve zorg in de curricula van onderwijsinstellingen. Daarnaast wil het programma zorgen voor meer bekendheid en erkenning van palliatieve zorg in het onderwijs. Het programma valt samen met verschillende maatschappelijke ontwikkelingen. Er vindt een transformatie in de zorg plaats, waarin de patiënt/burger centraal staat en de zorgbehoefte bepaalt. In de zorg gaat het vaker over optimale zorg: van aanbod naar vraag, van ziekte naar functioneren, van algeheel welbevinden naar veerkracht, van een hiërarchische relatie naar eigen regie en co-creatie en van fragmentatie naar zorgarrangement. 

Concrete resultaten van O2PZ 

Mbo en hbo docenten scholen in palliatieve zorg