Nederlander wil meebeslissen over behandeling in de laatste levensfase, maar gaat een tijdig gesprek uit de weg

Nieuws Netwerk Oost-Veluwe 30 mei 2024

Negen op de tien Nederlanders wil meebeslissen over de behandeling in de laatste fase van het leven. Maar nu al praten over zorgwensen van later met partner, kinderen of arts? Ruim acht op de tien Nederlanders is het niet van plan. Dat blijkt uit de Burgerpeiling Palliatieve Zorg: een peiling onder 1.300 Nederlanders op initiatief van het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II.

Bekendheid met palliatieve zorg is minder groot dan men zelf denkt
Als Nederlanders stellingen over palliatieve zorg krijgen voorgelegd, blijkt die kennis toch minder groot dan ze zelf denken. 'De meeste mensen (77%) weten dat palliatieve zorg niet alleen voor mensen met kanker is, maar even goed voor mensen met dementie, COPD, hartfalen en nierfalen. Ze weten ook dat palliatieve zorg niet alleen wordt gegeven in hospices (67%), maar ook – onder meer - door de huisarts, in de thuiszorg of in het ziekenhuis', geeft Teunissen aan. Een veel kleiner deel van de mensen (43%) weet echter dat palliatieve zorg samen met een levensverlengende behandeling gegeven kan worden en dat het niet alleen bedoeld is voor mensen die nog maar een paar weken te leven hebben (42%). 'Dat maakt duidelijk dat er nog vele kansen zijn die beter benut kunnen worden als het om tijdige voorlichting over palliatieve zorg gaat. Onder meer om duidelijk te maken dat leven in de palliatieve fase en steun ondervinden van palliatieve zorg vele jaren aan de orde kan zijn, afhankelijk van de ziekte en de individuele situatie.'

Interview bij spraakmakers: Wat houdt palliatieve zorg precies in?
Het is welbekende term, maar niet slecht 40 procent van de mensen weet wat het inhoudt: palliatieve zorg. Doordat men niet goed weet wat het inhoudt, wordt het ook lastig te vinden wanneer iemand het nodig heeft. "Veel mensen denken bij palliatieve zorg aan terminale zorg, maar dat is een misvatting", vertelt Laurien Ham van Stichting Palliatieve Zorg Nederland bij Spraakmakers.

Meer informatie
Rapport over de uitkomsten van de burgerpeiling
Factsheet: Een peiling onder 1.296 Nederlanders
Wat houdt palliatieve zorg precies in? (Interview over het onderzoek in spraakmakers)