Consortium PalZO

Nieuws Netwerk Oost-Veluwe 25 april 2021

Het netwerk palliatieve zorg Oost-Veluwe is deelnemer van het consortium Palliatieve zorg ZuidOost (PalZO). Het Consortium is een bovenregionaal samenwerkingsverband dat is opgericht om de kwaliteit van palliatieve zorg te verbeteren, door zorg, praktijkgericht onderzoek en onderwijs met elkaar te verbinden. Consortium PalZO bestaat uit 10 netwerken palliatieve zorg, het expertisecentrum palliatieve zorg Radboudumc, ROC’s, Hogescholen en PZNL. Er zijn zeven consortia palliatieve zorg in Nederland.