Geestelijke verzorging

Welkom

Het centrum voor levensvragen Noordwest Veluwe is te vinden op de website https://centrumvoorlevensvragen.nl/noordwestveluwe/
Bellen kan altijd op  06-12498591 of mail naar centrumvoorlevensvragen

Levensvragen

Als je ernstig ziek wordt of op andere wijze een groot verlies ervaart, is dat een gebeurtenis die diep in je leven ingrijpt. Je kunt te maken krijgen met vragen en dilemma’s over bestaan, zin en betekenis. Soms is het dan goed om er met iemand over te praten, die luistert zonder oordeel en die met jou zoekt naar houvast en zin van leven. Bekijk hier filmpjes over levensvragen

Geestelijke verzorging thuis

Geestelijke verzorging kan nu ook thuis. Tot nu toe kon dit alleen in een instelling, zoals een ziekenhuis of een verpleeghuis. Minister de Jonge heeft subsidie beschikbaar gesteld voor de geestelijke verzorging thuis. Nu er steeds meer mensen thuis blijven als ze ziek zijn of oud worden, jkt het logisch om ook geestelijke verzorging aan huis te vergoeden. De regeling is per 1 februari 2019 van kracht geworden. De netwerken palliatieve zorg zijn gevraagd één en ander vorm te geven.

Noordwest Veluwe

Op de Noordwest Veluwe is sinds kort een centrum voor levensvragen.

Professioneel opgeleide geestelijk verzorgers kunnen u thuis bezoeken. Daarnaast fungeert het centrum als vraagbaak voor professionele hulpverleners en vrijwilligers. Groep geestelijk verzorgers van het centrum, klik hier

Geestelijk verzorgers

Geestelijk verzorgers zijn geen therapeuten, geen artsen, geen psychologen, geen maatschappelijk werkers. Met een geestelijk verzorger ga je in gesprek over het leven zelf. Antwoorden op levensvragen zijn niet makkelijk te vinden, het is een samen zoeken. Lees meer op de website https://geestelijkeverzorging.nl/ 

Levensvragen

Vaak ervaren mensen door de gesprekken weer ruimte, waardoor een (hernieuwd) houvast of een richting in het leven gevonden kan worden.  Soms gaat het over eenzaamheid, letterlijk alleen zijn, maar ook over eenzaamheid als het niet kunnen delen van gevoelens en verlangens. Het kunnen delen van vragen en emoties kan helend zijn, omdat er weer ruimte ontstaat in het contact met jezelf en met anderen. 

Moet je christelijk/gelovig zijn om een geestelijk verzorger te kunnen spreken?

Nee, dat hoeft zeker niet. Iedereen stelt vragen over de zin van het leven of dingen die hem/haar overkomen. Mensen zoeken hun antwoorden in heel verschillende bronnen.  De één vindt inspiratie in een geloof, de ander in vriendschappen, muziek of iets anders dat houvast geeft. De geestelijk verzorger is erin gespecialiseerd om met iedereen in gesprek te gaan en mensen te helpen hun eigen antwoord te vinden. 

Indicaties GV eerstelijnszorg

Geestelijke verzorging thuis is er voor iedereen die in de palliatieve fase verkeerd, alsmede voor hun naasten en voor iedereen boven de 50 jaar.

U kunt een beroep doen als u in uw eigen netwerk/omgeving niet terecht kunt en er sprake is van:

 • een ingrijpende levensgebeurtenis:  verlies, trauma, conflict, (bijna) overlijden;
 • heftige emoties of het uitblijven ervan:  verdriet, angst, paniek, woede, machteloosheid, wanhoop, somberheid, frustratie;
 • een ernstig ziekteproces met onmacht en ingrijpende gebeurtenissen;
 • een ziekenhuisopname van langdurige aard of bij een crisis;
 • 'waarom' vragen, onbegrip, verwarring: 'Waarom overkomt mij dit?' of 'Waarom zou ik nog doorgaan' of 'Ik kan en wil niet meer';
 • eenzaamheid, (het gevoel) er alleen voor te staan;
 • onverklaarbare lichamelijke klachten;
 • uitingen van (niet)geloven, zoeken naar verklaringen, 'levensles', 'betekenis van wat mij overkomt', 'ik-overstijgende vragen naar verbondenheid met een groter geheel'.

Er is behoefte aan:

 • het markeren van een bepalende  levensgebeurtenis met een bestaand of persoonlijk op maat gemaakt ritueel;
 • het overzien van een moeilijke (morele) beslissing: wel of niet behandelen, kiezen tussen twee belangrijke maar elkaar uitsluitende opties;
 • het vertellen van verhalen over ingrijpende gebeurtenissen;
 • het vinden of versterken van inspiratie, kracht en hoop;
 • het vrijuit spreken over een moeilijk thema:  schuld, levenseinde(wens), seksueel geweld, ongewenst kinderloos, schaamte.

Contact

Via telnummer  0612498591 krijgt u een medewerker aan de lijn of kunt u uw naam en nummer inspreken; we nemen dan contact met u op.

Mail: noordwestveluwe@centrumvoorlevensvragen.nl 

Het centrum voor levensvragen heeft geen bezoekadres.

Schroomt u niet te bellen of te mailen, we kunnen altijd overleggen of we iets voor u kunnen betekenen.

Vragen over de organisatie, de stichting of iets anders

w.schep@willemholtrophospice.nl en/of 06-36183680

Werkgebied Noordwest Veluwe

Aanmelden nieuwsbrief
Klik op de knop hieronder om je aan te melden voor onze nieuwsbrief