Toolkit Palliatieve Zorg VG

Op een aantal punten verschilt palliatieve zorg voor mensen met een beperking van deze zorg voor de algemene bevolking. Zo hebben mensen met een verstandelijke beperking vaak een stapeling van aandoeningen. Kunnen zij regelmatig niet zodanig communiceren dat ze gemakkelijk door anderen begrepen worden.

Stichting Philadelphia gebruikt een Toolbox Palliatieve Zorg GV, die zij wil delen.

 • PALLI: markeert de palliatieve fase voor mensen met een verstandelijke beperking PALLI is een vragenlijst die zorgverleners helpt om te bepalen of en in welke mate cliënten met verstandelijke beperkingen achteruit gaan in hun gezondheid. Cliënten die achteruit gaan en ook een beperkte levensverachting hebben, kan palliatieve zorg passend zijn. Dan is ondersteuning gericht op comfort en kwaliteit van bestaan.
 • Boekenlijst: Dood, Rouw & Verlies – VG
 • Checklist: Palliatief zorgproces bij mensen met een verstandelijke beperking
 • Folder: Verstandelijke beperking en palliatieve zorg
 • Folder: In gesprek over een waardige laatste levensfase
 • Formulier: Formulier Palliatieve Zorg
 • Document: Juridische zaken rondom overlijden cliënt
 • Brochure Kun je uit de hemel vallen? : handreiking om de kennis over het beleven van de dood en rouwverwerking door (jong) volwassen mensen met een verstandelijke handicap te vergroten en geven we praktische handvatten voor goede ondersteuning bij deze processen. (Landelijk KennisNetwerkGehandicaptenzorg)
 • Boekje: Praten over ziek en dood, Het gaat om wat jij belangrijk vindt
 • Wensenlijst: Praten over ziek en dood
 • Protocol: Een waardige laatste levensfase
 • Protocol: Overlijden cliënt
 • Protocol: Wilsonbekwaamheid, Beleid en procedure beoordelen, wilsonbekwaamheid
 • Informatie: Rouw bij verstandelijk gehandicapten
 • Informatie: Versterven
 • Visiedocument: Een waardige laatste levensfase. Over hoe om te gaan met: de wensen van de cliënt, de rol van familie, vrienden en belangenbehartigers, de medische, zorg en juridische aspecten
Contact