Protocollen, richtlijnen en handreikingen

Pallialine - www.pallialine.nl

Richtlijnen en protocollen zijn een hulpmiddel om systematisch te handelen en de kwaliteit van zorg te verbeteren. De belangrijkste vindplaats is Pallialine, een website van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). Op deze site staan richtlijnen en andere documenten voor de palliatieve zorg.

De Multidisciplinaire richtlijnen voor de palliatieve zorg met aanbevelingen zijn opgesteld vanuit uit de meest recente inzichten ten aanzien van diagnostiek en behandeling. Op Pallialine staat altijd de meest actuele versie van de richtlijn.

Handreiking KNMG - Tijdig praten over het overlijden

Een tijdig gesprek over het naderend overlijden is niet makkelijk, maar wel belangrijk. Het voorkomt misverstanden over de hulpverlening bij het sterven. De KNMG biedt artsen houvast met de volgende producten

Stichting STEM  - STerven op je Eigen Manier 

In contact zijn met mensen in hun laatste levensfase is wat STEM wil stimuleren. De website toont hulpmiddelen die hierbij kunnen ondersteunen. Binnen het Netwerk Palliatieve Zorg zijn verschillende mensen geschoold tot trainer/ambassadeur voor STEM. Zij geven graag nadere informatie of verzorgen een scholingsbijeenkomst.

Contact