Zelfevaluatie Palliatieve Zorg als hulpmiddel binnen het kwaliteitssysteem van een organisatie

Nieuws NPZ Noord-Holland Noord – Zaanstreek Waterland 23 juni 2021

8ef68be1-974c-ddad-a903-0bafe666d765-(1).jpg

 

 

 

De Zelfevaluatie Palliatieve Zorg is een hulpmiddel binnen het kwaliteitssysteem van een organisatie. De zelfevaluatie is gebaseerd op het Kwaliteitskader palliatieve zorg en kan dienen als hulpmiddel voor zorgorganisaties om inzicht te krijgen in waar men staat op het gebied van aanbod en organisatie in de palliatieve zorg. Daarnaast geeft het een gericht beeld over waar verbetering mogelijk is.

De onderwerpen binnen de zelfevaluatie zijn: kernwaarden en principes, markering, gezamenlijke besluitvorming, proactieve zorgplanning, symptoomlast op de vier dimensies, deskundigheid, coördinatie en continuïteit, netwerk, individueel zorgplan en evenwichtige zorgverleners. De zelfevaluatie is gebaseerd op het Kwaliteitskader palliatieve zorg en kan dienen als hulpmiddel voor zorgorganisaties om inzicht te krijgen in waar men staat op het gebied van aanbod en organisatie in de palliatieve zorg. Daarnaast geeft het een gericht beeld over waar verbetering mogelijk is.

De onderwerpen binnen de zelfevaluatie zijn: kernwaarden en principes, markering, gezamenlijke besluitvorming, proactieve zorgplanning, symptoomlast op de vier dimensies, deskundigheid, coördinatie en continuïteit, netwerk, individueel zorgplan en evenwichtige zorgverleners.

Klik hier voor meer informatie over de zelfevaluatie. 

Nieuwsbrief en contact