Pal voor U - Nieuw: themaboekje over seksualiteit en intimiteit bij een levensbedreigende ziekte

Nieuws NPZ Noord-Holland Noord – Zaanstreek-Waterland 21 mei 2024

Ziekenhuisbezoeken, behandelingen, leven tussen hoop en vrees… Intimiteit en seksualiteit zijn niet de eerste zaken waar je aan denkt, als je geconfronteerd wordt met een levensbedreigende ziekte. Toch hoort intimiteit bij de relatie.  Het zorgt voorgeborgenheid, plezier en troost en draagt bij aan minder eenzaamheid. Daarom is het Pal voor u-themaboekje Wat als je meer intimiteit wenst? verschenen.

Het themaboekje over intimiteit en seksualiteit bij een levensbedreigende ziekte bevat  achtergronden, tips en ervaringsverhalen. Over de invloed van ziekte op intimiteit en seksualiteit. Om meer te weten te komen over hoe je intimiteit en seksualiteit bij een levensbedreigende ziekte kunt verbeteren. Om het gesprek met elkaar- en zorgverleners - aan te gaan. En om te lezen waar je terecht kunt voor de juiste hulp.

Actieve bijdrage Netwerken Palliatieve Zorg NHN&ZW

Naar aanleiding van het project 'In gesprek over psychosociale behoefte, intimiteit en seksualiteit in de Noordwest Ziekenhuisgroep' hebben Donna Ruijter en Inge Dijkstra, casemanagers voor patiënten met kanker, actief meegedacht met de inhoud en het ontwikkelen van dit themaboekje.

Het themaboekje Wat als je meer intimiteit wenst? is mede mogelijk gemaakt door Netwerken Palliatieve Zorg Amsterdam-Diemen, Haaglanden, Noord-Holland Noord & Zaanstreek-Waterland, Rotterdam e.o., Salland, Utrecht Stad & Zuidoost-Utrecht, Zuid-Gelderland, Zuid-Holland Noord.

Over Pal voor u

Ongeneeslijk ziek en dan? Het landelijk platform Pal voor u geeft betrouwbare informatie over omgaan met ongeneeslijke ziekte en palliatieve zorg. De uitgaven komen tot stand in nauwe samenwerking met veel betrokken, deskundige personen en organisaties. Zo levert Pal voor u al jarenlang een positieve bijdrage aan goede voorlichting over en een betere bekendheid van palliatieve zorg.

Reeds verschenen themaboekjes:

Wat als je je leven verliest? Over keuzes maken in de laatste levensfase

Wat als het einde nabij is? Over waken rond het sterfbed

Wat als je zorgt voor iemand die ernstig ziek is? Over mantelzorg in de palliatieve fase

Wat kun je doen als je pijn hebt? Over pijn en pijnbehandeling in de palliatieve zorg

Wat als je kind ongeneeslijk ziek is? Over palliatieve zorg voor kinderen en hun gezin

 

Het boekje bestellen kan door een mail te sturen naar: palliatievezorg@zonh.nl

Nieuwsbrief en contact