Het project: In gesprek over psychosociale behoeften, intimiteit en seksualiteit in de Noordwest Ziekenhuisgroep succesvol afgerond

Nieuws NPZ Noord-Holland Noord – Zaanstreek-Waterland 11 juli 2023

Het project Gesprekken over psychosociale behoeften, Intimiteit en Seksualiteit bij ongeneeslijke kanker (GPS) is in mei 2023 succesvol afgerond. Het doel van dit project was het creëren van meer aandacht en bewustwording voor psychosociale behoeften, seksualiteit en intimiteit bij patiënten met ongeneeslijke kanker, en om ervoor te zorgen dat zorgverleners hier structureel over praten met hun patiënten.

Dit inspirerende GPS-project werd uitgevoerd in samenwerking met een overkoepelend onderzoeksproject binnen het Amsterdam UMC. Binnen de Netwerken Palliatieve Zorg NHN&ZW heeft het Noordwest Oncologisch centrum deelgenomen aan dit project. Een uitgebreid team, bestaand uit Inge Dijkstra, Donna Ruijter, Joanne Velzeboer en Marieke Dekker heeft ruim drie jaar hard gewerkt om dit doel te bereiken. Jente Bosma van de Netwerken Palliatieve Zorg NHN&ZW was ook betrokken bij de uitvoering van het project.  

Dankzij dit project is er nu meer bewustwording en normalisatie van dit onderwerp onder zorgverleners in Noordwest Ziekenhuisgroep. Dit zal hoogstwaarschijnlijk leiden tot een grotere toestroom van patiënten op het spreekuur seksuele gezondheid wat parallel aan het project is gestart binnen Noordwest Ziekenhuisgroep.

Ter afsluiting van het project organiseerde Noordwest Ziekenhuisgroep een boeiende lezing over seksualiteit en intimiteit in de palliatieve zorg, verzorgd door Woet L. Gianotten een gepensioneerd arts-psychotherapeut. Tijdens deze lezing werden interessante vragen behandeld, zoals:

  • Hoe laveer je als professional in dit veld met zijn vaak tegengestelde elementen, zoals tussen seksuele functie en plezier; tussen taboe en ‘alles moet open’; tussen leven en overleven; tussen ‘patiënt’ en ‘partner’; tussen alleen, hetero-samen en non-mainstream?
  • Wat is goede aandacht voor seksualiteit en intimiteit om onze zorg te verbeteren?
  • Wat zijn ‘seksuele do’s en dont’s in de palliatieve fase?

Zo’n 40 zorgverleners waren aanwezig bij de lezing en de feestelijke borrel na afloop. Hoewel de projectperiode is afgerond, wil Noordwest ziekenhuisgroep de opgedane kennis en ervaring gebruiken om het onderwerp verder onder de aandacht te blijven brengen. Daarover vertelde Inge Dijkstra, één van de kartrekkers van het project, het volgende: “Onze opgedane kennis gaan we in de toekomst gebruiken om nog meer zorgverleners binnen Noordwest Ziekenhuisgroep te trainen in het bespreekbaar maken van seksualiteit, intimiteit en psychosociale behoeften.”

Ook binnen de Netwerken Palliatieve Zorg NHN&ZW willen we de opgedane kennis en expertise verder verspreiden. Zo zullen we ons blijven inzetten om het onderwerp onder de aandacht te brengen binnen de basisactiviteiten van het netwerk, zoals tijdens de casuïstiekbesprekingen en de Cafés Doodgewoon.

Afbeelding-GPS-(1).jpg

Afbeelding: De projectgroep met van links naar rechts Jente Bosma, Inge Dijkstra, Joanne Velzeboer, Marieke Dekker en Donna Ruijter.

Nieuwsbrief en contact