Herziening Zelfevaluatie voor zorgorganisaties

Nieuws NPZ Noord-Holland Noord – Zaanstreek Waterland 14 februari 2024

Vanaf 2023 werkt een multidisciplinaire werkgroep vanuit NPPZ II aan een herziening van de Zelfevaluatie. De Zelfevaluatie is een instrument waarmee zorgorganisaties kunnen nagaan waar de organisatie staat op het gebied van de palliatieve zorg en welke successen er al zijn. Daarnaast geeft de Zelfevaluatie inzicht in welke verbeteringen in de palliatieve zorg mogelijk zijn. Met de uitkomsten kunnen zorgorganisaties op netwerkniveau bevindingen uitwisselen en van elkaar leren. De resultaten die uit de zelfevaluatie komen dragen ook bij aan het implementeren van het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg.
 
De Zelfevaluatie is herzien en nu gebruiksvriendelijker en logischer ingedeeld. Lees hier meer over de herziening Zelfevaluatie.
 
In de regio Zaanstreek-Waterland kwam na de Zelfevaluatie naar voren om het project CURA (ondersteuning bij moreel lastige situaties in de zorg) in te voeren. Hiervoor werd een implementatietool en een nieuwe training ontwikkeld:

Meer weten over de mogelijkheden van de Zelfevaluatie binnen uw organisatie? Wij helpen u graag verder. Neem contact op met Jente Bosma via j.bosma@zonh.nl

Nieuwsbrief en contact