Open Casuïstiekbespreking WF - Dementie en Palliatieve zorg

 • Datum 10-06-2024
 • Tijd 17:30 - 19:30 (inloop 17:00)
 • Locatie Dijklander ziekenhuis Hoorn Grote gedeelte personeelsrestaurant
 • Doelgroep Professionele zorgverleners uit de regio West Friesland, die werkzaam of gespecialiseerd zijn in palliatieve zorg. Wij willen (huis)artsen, verpleegkundigen als ook Praktijk Ondersteuners Huisartsen (
 • Kosten Gratis met accreditatie
 • Uiterste inschrijfdatum 05-06-2024
 • Beschikbare plaatsen 0 van de 80
 • De vraag die centraal staat tijdens de bijeenkomst:
  Hoe bieden zorgprofessionals een effectieve bijdrage aan palliatieve zorg bij mensen met Dementie. Wat voor kennis is nodig bij proactieve zorgplanning? Transmuraal samenwerken aan vroegtijdige zorgplanning die aangepast is aan individuele wensen, behoeften, waarden en manier van leven van de oudere. De begeleiding van mensen met Dementie in de palliatieve fase kan complex zijn vanwege ingewikkelde medische klachten, psychosociale problemen en het goed organiseren van de zorg.


  Bert Keizer, SO, expertise centrum v Euthanasie, Mariëlle Aarts SO, Omring, Marjolein Kaiser SO, Omring Marloes Stam, casemanager Gerianten Wendy Wolfe, huisarts en kaderarts palliatieve zorg en Shanna Bangert, WV, Dementie-team Omring geven ons voorbeelden uit de dagelijkse praktijk in het belang van tijdig bespreekbaar maken van proactieve zorgplanning.

  Karian van der Zon, verpleegkundige consulent palliatieve zorg Omring, zal de bijeenkomst begeleiden.
 • Doel: Onderlinge uitwisseling van kennis en ervaringen, ethische reflectie en het verbeteren van multidisciplinaire samenwerking in de regio West-Friesland.

Een goede vertegenwoordiging van huisartsen is bij deze bijeenkomst wenselijk, ben jij huisarts in de regio WF? Meld je aan!

 • Doelgroep: Professionele zorgverleners uit de regio West Friesland, die werkzaam of gespecialiseerd zijn in palliatieve zorg. Wij willen (huis)artsen, verpleegkundigen als ook Praktijk Ondersteuners Huisartsen (POH) ouderenzorg en wijkverpleegkundigen van harte uitnodigen.
 • Accreditatie: Aangevraagd voor huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde,
  verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten.

Klik hier voor de uitnodiging

Helaas zijn er geen plekken meer beschikbaar. Door een mail te sturen naar palliatievezorg@zonh.nl met uw naam en telefoonnummer kunnen wij u op de reservelijst plaatsen. In het geval er een plekje vrij komt nemen wij contact met u op. 

Nieuwsbrief en contact