Introductie
Informatiepagina NPZ Drenthe & Steenwijkerland geplaatst op 20-01-2022
Palliatieve zorg is interdisciplinaire zorg en vraagt afstemming, goede overdracht en communicatie teneinde de patiënt en zijn/haar naasten zo goed mogelijk te ondersteunen in de palliatieve fase.
Bieden van nazorg
Informatiepagina NPZ Drenthe & Steenwijkerland geplaatst op 20-01-2022
Rouw is het geheel van fysieke, emotionele, cognitieve, spirituele, existentiële en gedragsmatige reacties die optreden rondom het naderend overlijden of na het verlies van een dierbaar persoon. Vaak ervaren zowel de patiënt als diens naasten al gevoelens van rouw tijdens het ziekteproces.
Verlenen zorg rondom het overlijden
Informatiepagina NPZ Drenthe & Steenwijkerland geplaatst op 20-01-2022
De naasten ervaren ruimte om op een voor hun gepaste manier afscheid van hun dierbare te nemen. Hen wordt gevraagd of zij de laatste zorg aan hun dierbare willen geven.
Markeren van de stervensfase
Informatiepagina NPZ Drenthe & Steenwijkerland geplaatst op 20-01-2022
Zorg voor de patiënt in de stervensfase is intensieve zorg. Essentieel hierbij is herkenning en erkenning van het naderend sterven van de patiënt door de zorgverleners en goede communicatie hierover met de patiënt en diens naasten.
Markeren van de terminale fase
Informatiepagina NPZ Drenthe & Steenwijkerland geplaatst op 20-01-2022
Wanneer de dood daadwerkelijk binnen enkele maanden tot weken in zicht is, spreekt men van de terminale fase.
Coördinatie en continuïteit van zorg
Informatiepagina NPZ Drenthe & Steenwijkerland geplaatst op 20-01-2022
Naast alles wat het ziek zijn al met zich meebrengt, staat een patiënt met een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid met diens naasten voor de opgave om regie te houden over het eigen leven.
Starten proactieve zorgplanning
Informatiepagina NPZ Drenthe & Steenwijkerland geplaatst op 20-01-2022
Het proces van vooruit denken, plannen en organiseren (proactieve zorgplanning) heeft een positief effect op zowel het welbevinden van de patiënt en de kwaliteit van zorg en diens naasten (tevredenheid) als op het gezondheidssysteem (doelmatigheid).
Signaleren en markeren palliatieve fase
Informatiepagina NPZ Drenthe & Steenwijkerland geplaatst op 20-01-2022
Vroegtijdige signalering en markering van een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid, draagt bij aan de kwaliteit van leven van patiënten en naasten.
Transmuraal zorgpad
Informatiepagina NPZ Drenthe & Steenwijkerland geplaatst op 20-01-2022
Door op een van de buttons te klikken komt u bij de pagina waar verdiepende informatie te vinden is over de betreffende trap van het zorgpad.
Informatie voor patiënten en naasten en zorgverleners
Nieuws NPZ Drenthe & Steenwijkerland geplaatst op 20-12-2021
actuele nieuwberichten
Contact