Dineke Miltenburg ontmoet minister Helder

Afbeelding1.jpg"Minister Helder ontmoet om mijn ervaring met haar te delen over de training die ik volg: Rol van aandachtsvelder in de palliatieve zorg, georganiseerd door het NPZA. Met haar gesproken, hoe ik als zorgverlener hier in mijn kracht gezet ben en ik steeds beter mijn rol kan pakken als aandachtsvelder om mijn opgedane kennis van de afgelopen jaren over te brengen op mijn collega verpleegkundigen en artsen. De minister ziet zeker kansen om op een chirurgische verpleegafdeling de palliatieve zorg te verbeteren. De patiënt en zijn naasten te zien naast de ziekte. Enthousiaste zorgverleners met kennis zijn nodig om de olievlek steeds verder te verspreiden”. Schermafbeelding-2023-03-07-191905.png

Het hele programmaboekje van het werkbezoek van de minister vind je hier.

Goede palliatieve zorg start met goed onderwijs.

Tijdens het werkbezoek dat minister Conny Helder 6 maart 2023 bracht aan AmsterdamUMC sprak zij met diverse mensen en organisaties over de stappen die al zijn gezet én komende jaren nog gezet gaan worden om palliatieve zorg in het onderwijs verder te optimaliseren. Er werd vooruitgekeken hoe in de toekomst palliatieve zorg in het zorgonderwijs een vanzelfsprekendheid kan worden. Zodat straks álle zorgverleners minimaal basiskennis hebben over palliatieve zorgverlening. Tegelijkertijd zag de minister dat er al flinke stappen zijn gemaakt, waaronder het landelijke programma O2PZ, Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg.

Minister Helder: "Wat mooi dat we elkaar vandaag in dit netwerk en deze samenstelling treffen. Met de mensen die al een stap naar voren hebben gezet. En waarbij duidelijk werd hoe we samen nog een stap vooruit kunnen zetten. Namelijk, door kennis over palliatieve zorg te verankeren binnen het onderwijs op alle niveaus"

Contact en nieuwsbrief