Zorg op maat
Informatiepagina Wegwijzer regio Gelderse Vallei geplaatst op 21-03-2022
Proactieve zorgplanning is een dynamisch proces van vooruitdenken, plannen en organiseren. Een zorgprofessional helpt hierbij en praat over wat jullie willen, keuzes en welke zorg daar nu en in de toekomst bij past.
Rouw
Informatiepagina Wegwijzer regio Gelderse Vallei geplaatst op 21-03-2022
Rouw is een normale reactie op een verdrietige gebeurtenis. Het is een proces om jezelf aan te passen aan een veranderende situatie. Vaak ervaar je al gevoelens van rouw tijdens het ziekteproces van je naaste.
Nazorg
Informatiepagina Wegwijzer regio Gelderse Vallei geplaatst op 21-03-2022
Na het overlijden ontstaat een nieuwe situatie. Na vaak een langdurig proces van zorgen is ineens de zorg voor je naaste weggevallen. Het afscheid is definitief geworden. Voor jou volgt een periode waarin je probeert de verandering te aanvaarden en je aan te passen aan de nieuwe werkelijkheid.
Laatste levensfase
Informatiepagina Wegwijzer regio Gelderse Vallei geplaatst op 21-03-2022
In de laatste levensfase bestaat palliatieve zorg uit terminale zorg. Deze term wordt gebruikt als de levensverwachting medisch gezien maximaal drie maanden is. De nadruk ligt nu op waardig leven, waardig sterven en voor jou als naaste op de stervende loslaten.
Leven in de palliatieve fase
Informatiepagina Wegwijzer regio Gelderse Vallei geplaatst op 21-03-2022
Als jij en je naaste te horen hebben gekregen dat je naaste in de palliatieve fase zit, ontstaat een nieuwe situatie. Een situatie waarin jullie moeten leren omgaan met het veranderde toekomstbeeld en alles wat hierbij komt kijken. Iedere persoon doet dat op zijn eigen manier.
Diagnose en nu?
Informatiepagina Wegwijzer regio Gelderse Vallei geplaatst op 21-03-2022
Horen dat je naaste ongeneeslijk ziek is, is zwaar. Na zo’n bericht kan je naaste nog (enkele) weken, maanden tot jaren leven. Deze fase wordt de palliatieve fase genoemd.
Nazorg
Informatiepagina Wegwijzer regio Gelderse Vallei geplaatst op 17-03-2022
Na het overlijden ontstaat een nieuwe situatie voor je nabestaanden. Voor hen volgt een periode waarin ze proberen de verandering te aanvaarden en zich aan te passen aan de nieuwe werkelijkheid.
Laatste levensfase
Informatiepagina Wegwijzer regio Gelderse Vallei geplaatst op 17-03-2022
In de laatste levensfase bestaat palliatieve zorg uit terminale zorg. Deze term wordt gebruikt als de levensverwachting medisch gezien maximaal drie maanden is. De nadruk ligt nu op waardig leven en waardig sterven.
Leven in de palliatieve fase
Informatiepagina Wegwijzer regio Gelderse Vallei geplaatst op 17-03-2022
Jouw levensverhaal gaat over wat je leven zin geeft. Of over hoe jij die zin misschien bent kwijtgeraakt. Dat beïnvloedt hoe je omgaat met de situatie.
Ongeneeslijk ziek?
Informatiepagina Wegwijzer regio Gelderse Vallei geplaatst op 17-03-2022
Palliatieve zorg start als de arts jou vertelt dat genezing of herstel niet meer mogelijk is. Dat noemen we het 'markeren' van de palliatieve fase. Er is nog wel behandeling en ondersteuning mogelijk maar niet langer gericht op het genezen.
Contact