Leven in de palliatieve fase

Jouw levensverhaal geeft richting en inzicht

Jouw levensverhaal gaat over wat je leven zin geeft. Of over hoe jij die zin misschien bent kwijtgeraakt. Dat beïnvloedt hoe je omgaat met de situatie. Bespreek wat voor jou en je naaste van groot belang is. Over hoe je je leven graag wil invullen, wat kan allemaal nog wel? Wat geeft je leven zin? Wat bepaalt de kwaliteit van je leven? Het gaat niet alleen om je ziek-zijn maar juist ook om hoe het leven verder te leiden.

Vertel en bespreek bijvoorbeeld:

  • Wat je boos, verdrietig, angstig en blij maakt.
  • Wat belangrijk voor je is. Wat telde voor je gezondheidsproblemen kreeg? Wat telt nu je niet meer beter wordt? En wat telt straks bij het afscheid en sterven?
  • Wat van waarde is voor jou. Denk aan de relatie tot jezelf en tot je naaste. Je cultuur, normen en waarden, het leven zelf en je spiritualiteit of geloof.
  • Wat moet gebeuren waardoor je meer rust ervaart?.

Bespreek samen

Bespreek samen wat voor jou telt bij het handelen van jouw betrokken zorgprofessional. Dat ontzorgt en geeft inzicht. Één gesprek is meestal niet genoeg en je wensen en vragen veranderen met de tijd. Praat daarom regelmatig met je arts.

Bespreek zaken met je zorgprofessional. De zorgprofessional legt je wensen - in jouw woorden - vast in het zorgplan. Samen bespreek je dit. Uiteraard mag je het ook zelf opschrijven.
Ook in de palliatieve fase wil je misschien graag mee blijven doen in de maatschappij. Samen met de betrokken zorgprofessionals zoek je activiteiten die bij jou en de veranderde situatie passen.

Je naaste familie en vrienden willen vaak ondersteunen en helpen bij het zorgen. Soms hebben zij zelf ook aandacht en ondersteuning nodig. Bespreek ook dit met de zorgprofessionals die jullie bijstaan.
Vaak is meer mogelijk dan verwacht.

Contact