Verkenning meten en monitoren afgerond
Nieuws Consortium Noord-Holland en Flevoland geplaatst op 27-06-2024
Tussen september 2023 en mei 2024 vond de ‘Verkenning Consortium Noord-Holland Flevoland meten en Monitoren’ plaats. De resultaten worden beschreven in een eindrapport. Daarnaast is het draaiboek ‘Evalueren van activiteiten binnen de palliatieve zorg’ ontwikkeld als onderdeel van de verkenning.
Deskundigheidsbevordering in ons Consortium
Nieuws Consortium Noord-Holland en Flevoland geplaatst op 20-06-2024
In een recente inventarisatie is in beeld gebracht welke visies er zijn op deskundigheidsbevordering in de palliatieve zorg in onze regio en welke behoeften er leven op het gebied van deskundigheidsbevordering
Magazine O2PZ
Nieuws Consortium Noord-Holland en Flevoland geplaatst op 03-05-2024
Tijdens het Symposium Onderwijs Palliatieve Zorg op 11 april 2024 is het O²PZ (bewaar)magazine uitgereikt. Want palliatieve zorg, dat kun je leren!
Een plekje voor de dood
Nieuws Consortium Noord-Holland en Flevoland geplaatst op 12-04-2024
Heb je een vraag over palliatieve zorg, levensbedreigende ziekten of het sterfbed? Blijf er niet mee zitten!
Vacature onderzoeker proeftuinen
Nieuws Consortium Noord-Holland en Flevoland geplaatst op 22-02-2024
Onderzoeker gezocht! In Amsterdam gaan we de samenwerking tussen zorg en welzijn rond mensen met een levensbedreigende ziekte verbeteren. Dit doen we in drie proeftuinen.
Update toolkit In gesprek met de burger
Nieuws Consortium Noord-Holland en Flevoland geplaatst op 16-02-2024
In het kader van het project 'In gesprek met de burger' zijn 124 publieksbijeenkomsten gehouden. Op basis van de ervaringen zijn aanpassingen gedaan aan de toolkit.
In gesprek met de burger veelgestelde vragen
Informatiepagina Consortium Noord-Holland en Flevoland geplaatst op 05-02-2024
Veelgestelde vragen over In gesprek met de burger.
Congrestas Amsterdam Symposium 2024
Informatiepagina Consortium Noord-Holland en Flevoland geplaatst op 02-02-2024
Digitale doggy bag met presentaties en meer!
Proeftuinen Sociaal Domein Amsterdam
Informatiepagina Consortium Noord-Holland en Flevoland geplaatst op 11-01-2024
Hoewel er veel aandacht is voor de vier domeinen van palliatieve zorg, staat doorgaans vooral zorg binnen het medische domein, gegeven door professionals, op de voorgrond. Deze eenzijdige blik kan leiden tot medicalisering van het leven van de patiënt. Het samenwerken met organisaties en initiatieven uit het sociale domein is daarom heel belangrijk.
Genomineerden Jaarprijzen 2024 bekend
Nieuws Consortium Noord-Holland en Flevoland geplaatst op 11-12-2023
Het Expertisecentrum Palliatieve Zorg (EPZ) van het Amsterdam UMC kent ieder jaar twee Jaarprijzen Palliatieve Zorg toe. De uitreiking van de prijzen vindt plaats tijdens het Amsterdam Symposium Palliatieve Zorg op 1 februari 2024.
Contact