Activiteiten onderwijsknooppunt

2024

In 2024 heeft een verkenning over deskundigheidsbevordering plaatsgevonden. Lees de resultaten hier.

Actieplan 2023

Lees hier over de plannen van het Onderwijsknooppunt voor 2023.

Actieplan 2022 

Lees hier over de plannen van het Onderwijsknooppunt voor 2022, hier vindt u de samenvatting.

Implementatie onderwijsraamerk MBO

Lees hier over de dialoogbijeenkomsten om samen het onderwijsraamwerk 2.0 in het MBO te implementeren.

Jaarplan 2021 

Hier vindt u een samenvatting van de activiteiten die we binnen het onderwijsknooppunt ondernemen. Wilt u het volledige jaarplan lezen? Klik dan hier.

Keuzedeel palliatieve zorg 

Het keuzedeel Palliatieve zorg (K1006) mbo is een inspiratiebox bestaande uit 10 thema's​. Bij het onderwijsmateriaal zijn leerdoelen opgesteld en worden een of meerdere opdrachten aangeboden. Wilt u meer informatie over het keuzedeel? Neem contact op met de ambassadeurs

Implementatie OnderwijsRaamWerk 2.0 

Momenteel worden er binnen mbo, hbo en wo(+) stappen gezet om het onderwijsraamwerk palliatieve zorg te implementeren in het onderwijs. 

Er zijn inmiddels handreikingen voor bij het onderwijsraamwerk palliatieve zorg. 

Dialoog Gooi-en vechtstreek 

Docenten en praktijkopleiders werken samen aan de implementatie van het OnderWijsRaamwerk palliatieve zorg 2.0 (OWR 2.0) om studenten een optimale leeromgeving te bieden op basis van het OWR 2.0. 

Wilt u meer informatie over het keuzedeel? Neem contact op met de ambassadeurs.

Contactpersonen bijeenkomsten 

Contactpersonen uit de onderwijsinstelling van wo, hbo en mbo ontmoeten elkaar in de bijeenkomsten. Er vindt uitwisseling plaats van kennis en ervaringen. 

Schematische weergave verbinding onderwijs en consortium 

Sinds 2018 zijn de eerste stappen gezet naar een onderwijsknooppunt. Via projecten vanuit onderzoek zijn onderwijsinstellingen in onze regio betrokken. 

Klik hier voor de de schematische weergave.

Contact