Interview: Marianne Ponstein over publieksbijeenkomsten

"Doordat ik een groepsbijeenkomst heb georganiseerd voor de 75-plussers in mijn huisartsenpraktijk wordt er in de spreekkamer vaker over wensen rond het levenseinde gepraat". Dat zegt Marianne Ponstein, huisarts in Almere.  

Zij vindt het belangrijk dat ouderen nadenken over wat voor hen belangrijk is als zij ernstige gezondheidsproblemen krijgen. Uit onderzoek weten we dat wanneer de wensen en behoeften tijdig worden besproken en vastgelegd de kans groter is dat er aan die wensen en behoeften voldaan kan worden. Binnen het netwerk Almere zijn al minimaal zeven bijeenkomsten georganiseerd en geƫvalueerd. Het Expertisecentrum palliatieve zorg VUmc zal binnenkort de analyse van data bekend maken.

Om het organiseren van deze bijeenkomsten voor andere huisartsen te vergemakkelijken is er een draaiboek, een format uitnodigingsbrief, een presentatie en een evaluatie beschikbaar. "Dit project is een mooi voorbeeld van hoe je ook zonder subsidie samen de zorg kunt verbeteren", aldus Marianne.

Contact