Centra voor Levensvragen

Zorgen of psychische problemen, angst, verdriet, rouw of eenzaamheid; soms krijg je in je leven te maken met opgaven of gebeurtenissen die een grote invloed op je hebben. Ook naarmate je ouder wordt kunnen vragen zoals “Hoe moet ik verder leven” of “Wat voor zin en betekenis heeft mijn leven (gehad)?” je vaker gaan bezighouden. Bij de Centra voor Levensvragen (CvL) kun je terecht voor vragen over zingeving, kwaliteit van leven, ziekte, verlies van naasten of bij een naderend overlijden.

De geestelijk verzorgers van het centrum bieden een luisterend oor en helpen u om uw gedachten te verhelderen. Ook begeleiden ze bij verdriet of rouw. U kunt hen in vertrouwen alles vertellen. Voor inwoners van 50 jaar en ouder worden de kosten vaak vergoed vanuit landelijke subsidie.

Centrum voor Levensvragen Flevoland

Telefoon: 06-15171448

e-mail: info@cvl-flevoland.nl

Website: Centrum voor Levernsvragen Flevoland

Centrum voor Levensvragen Amsterdam - Diemen

Telefoon: 06-38840277
e-mail: info@stichtingquestio.nl
Website: Questio Centrum voor Levensvragen

Centrum voor Levensvragen Noord-Kennemerland, Westfriesland, Kop van Noord-Holland en Zaanstreek Waterland

Telefoon: 06-38840277
e-mail: info@stichtingquestio.nl
Website: Questio Centrum voor Levensvragen

Centrum voor Levensvragen Gooi- en Vechtstreek

Telefoon: 06-38840277
e-mail: info@stichtingquestio.nl
Website: Questio Centrum voor Levensvragen

Contact