Samenstelling PaTz groepen en aanwezigheid van andere disciplines (naast huisarts en wijkverpleegkundige) in PaTz groepen

Nieuws PaTz 05 juni 2020

Ter ondersteuning van de palliatieve zorg in de eerstelijn zijn er in Nederland PaTz groepen waarin huisartsen, (wijk)verpleegkundigen en inhoudelijk deskundigen palliatieve zorg lokaal nauw samenwerken. Samen brengen ze vroegtijdig patiënten in beeld en anticiperen op de zorgbehoefte van de patiënt. Met deze gezamenlijke aanpak neemt de kwaliteit en deskundigheid in de palliatieve zorg thuis toe.

Jaarlijks wordt met de PaTz Monitor informatie over het functioneren van PaTz groepen opgehaald. De PaTz Monitor is een online vragenlijst die naar alle deelnemers van de PaTz groepen wordt gestuurd. In 2019 kwamen de resultaten van de Monitor 2018 beschikbaar. Dit leverde een viertal nieuwe aanbevelingen op voor stichting PaTz en de PaTz groepen.

Maar hoe ziet zo’n PaTz groep er eigenlijk uit?

Uit het eerste onderzoek rond PaTz bleek dat de groep het beste functioneert als de kern van de groep bestaat uit ‘vaste’ deelnemers, en dat de groep niet te groot en niet te klein moet zijn met een gebalanceerde mix van huisartsen en (wijk)verpleegkundigen. Stichting PaTz adviseert om een PaTz groep te starten met 6-10 huisartsen en 2-4 wijkverpleegkundigen. In de praktijk is er meer variatie in de samenstelling van PaTz groepen, en daarover wilden we graag meer weten. Daarom is in de Monitor 2018 gevraagd naar de samenstelling van de PaTz groepen.

Uit de resultaten blijkt dat gemiddeld 12 personen deelnemen aan een PaTz groep. Naast de voorzitter en consulent nemen deel:

  • 1 tot 10 huisartsen;
  • 1 tot 8 verpleegkundigen / verzorgenden;
  • 0 tot 4 gespecialiseerd verpleegkundigen;
  • 0 tot 5 andere disciplines.

Omdat er nog veel onduidelijkheid was over de ‘andere’  disciplines, hebben we daar verder onderzoek naar gedaan. We wilden weten in hoeveel PaTz groepen andere disciplines deelnemen aan de bijeenkomsten, of hier meerwaarde van wordt ervaren en zo ja, wat is de meerwaarde? De resultaten zijn als poster gepubliceerd (deze poster is gepresenteerd tijdens de Nederlands-Vlaamse Wetenschapsdagen Palliatieve Zorg van november 2019).

Kort samengevat:

In 59% van de groepen nemen andere disciplines deel. De drie meest genoemde disciplines zijn: coördinatoren van vrijwilligers (VPTZ), praktijkondersteuners van de huisarts en geestelijk verzorgers. De ervaringen zijn doorgaans positief.

De meerwaarde zit in de niet-medische invalshoek van waaruit bijvoorbeeld coördinatoren van vrijwilligers (VPTZ) of geestelijk verzorgers meedenken, of in gespecialiseerde kennis aanvullend op die van de consulent.  Voor wat betreft het aantal huisartsen, (wijk)verpleegkundigen en gespecialiseerd verpleegkundigen blijft een gebalanceerde samenstelling van de groep een aandachtspunt; juist de wisselwerking tussen disciplines helpt om het beste uit PaTz te halen.

Contact
Neem voor vragen contact met ons op