Projecten

Er wordt veel onderzoek op het gebied van palliatieve zorg uitgevoerd in Nederland, met als doel de palliatieve zorg voor iedereen te verbeteren. Hier worden de lopende en afgeronde PALZON-projecten getoond.

PALZON-projecten

De lopende projecten die door twee of meer deelnemers van PALZON gezamenlijk worden uitgevoerd:

Doel: het ontwikkelen van een digitale tool (MustPC tool) welke zorgverleners en patiënten kan ondersteunen bij de signalering, behandeling en monitoring van klachten bij een levensbedreigende ziekte.

Looptijd: 2017-heden 

Ga voor meer informatie naar de projectpagina op de website van ZonMw of neem contact op via info@must-pc.nl.

Doel: betere integratie van generalistische palliatieve zorg in de oncologie door het in kaart te brengen van bestaande goede praktijken en het komen tot landelijke aanbevelingen.

Ga voor meer informatie naar Tijdige integratie palliatieve zorg in de oncologie (TIPZO) (iknl.nl) of neem contact op met c.heipon@iknl.nl

 

Doel: Patiënten in de palliatieve fase krijgen vaak last van droge mond: een klacht met grote negatieve invloed op kwaliteit van leven maar waarvoor nog weinig aandacht is bij zorgverleners en patiënten. Het doel van dit onderzoek  is om de effectiviteit van twee interventies voor droge mond, namelijk een mond-educatie-programma en het medicijn pilocarpine, te onderzoeken en daarmee de (mond)zorg in de laatste levensfase te verbeteren.

Looptijd: 2022- 2026. De inclusie van beide studies zal begin 2023 starten.

Ga voor meer informatie naar ZonMw pagina of mail Annelot van der Meulen, arts-onderzoeker, aivandermeulen@lumc.nl 

Doel: Vastleggen van ervaringen van nabestaanden en zorgverleners met zorg in de stervensfase tijden de COVID-19 epidemie

Looptijd: Augustus 2020 – Oktober 2022

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ida Korfage via email i.korfage@erasmusmc.nl 

 

 

Afgesloten PALZON projecten

Doel: het ondersteunen van verzorgenden en zorgteams in verpleeghuizen bij het kiezen en toepassen van methoden (‘instrumenten’) die helpen bij het signaleren en markeren van de palliatief-terminale fase.

Looptijd: 2017-2019.

Ga voor meer informatie, naar de projectpagina op de website van ZonMw.

Palliantie

Binnen ZonMw-programma Palliantie. Meer dan zorg werkten van 2015 - 2020 verschillende partijen samen om de palliatieve zorg merkbaar te verbeteren voor de patiënt en naasten. 

Op de website van ZonMw staat een overzicht van alle Palliantieprojecten.

 

Contact