Patiënten & naasten

In palliatieve zorg staan patiënten en hun naasten centraal. Palliatieve zorg wordt gedefinieerd als zorg die de kwaliteit van het leven verbetert van patiënten en hun naasten, die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid, door het voorkomen en verlichten van lijden, door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling van problemen van fysieke, psychische, sociale en spirituele aard. Gedurende het beloop van de ziekte of kwetsbaarheid heeft palliatieve zorg oog voor het behoud van autonomie, toegang tot informatie en keuzemogelijkheden.

Meer informatie over palliatieve zorg staat op de website Overpalliatievezorg.

Betrokkenheid bij onderzoek

Patiëntenparticipatie in palliatieve zorg onderzoek is belangrijk en vergroot de impact van het onderzoek. Patiënten en naasten kunnen op verschillende manieren meewerken aan wetenschappelijk onderzoek. Zo kunnen zij onderwerpen of knelpunten aanreiken die van belang zijn, betrokken zijn bij het opzetten en uitvoeren van onderzoek, het werven van onderzoeksdeelnemers en/of zelf deelnemen aan een onderzoek. Er is een Palliantie-project uitgevoerd gericht op aspecten van patiëntenparticipatie. Ga voor meer praktische informatie over patiënten- en naastenparticipatie in de palliatieve zorg afkomstig uit dit project naar de projectpagina op Palliaweb.

Bent u patiënt, naaste of vertegenwoordiger van een patiënt of naaste en wilt u meedoen aan onderzoek? Neem dan contact met ons op. Indien gewenst kunnen wij, na overleg, advies geven over welke projecten het best passend zijn voor u. 

Contact