Over ons

PALZON is in 2019 opgericht door de zeven academsiche Expertisecentra Palliatieve Zorg en Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). PALZON is geen nieuwe partij maar een samenwerking van bestaande partijen die zich in Nederland bezighouden met wetenschappelijk onderzoek op het gebied van palliatieve zorg.

Expertisecentra voor palliatieve zorg

Nederland heeft zeven academische Expertisecentra voor Palliatieve Zorg (EPZ) ter ondersteuning van de in haar omringende palliatieve zorgnetwerken. De expertisecentra zijn ingebed in de zeven academische ziekenhuizen en bieden specialistische patiëntenzorg, initiëren en verrichten wetenschappelijk onderzoek, en houden zich bezig met het uitvoeren en bevorderen van onderwijs en opleiding op het gebied van palliatieve zorg. Hieronder valt ook het ontwikkelen van richtlijnen en het maken van ketenafspraken met andere zorgverleners. Zij werken samen met praktijkpartijen via de consortia Palliatieve Zorg. Hiervan zijn er zeven in Nederland. In elk van deze consortia participeert een EPZ

Hogescholen

Sinds 2021 zijn ook onderzoekers van hogescholen betrokken bij PALZON. Het gaat hierbij om onderzoekers werkzaam bij lectoraten die palliatieve zorg als belangrijk onderzoeksonderwerp hebben. Het onderzoek uitgevoerd op hogescholen kenmerkt zich doordat het toegepast is en goede contacten met professionals hebben, in de praktijk en via de beroepsopleidingen.

Integraal Kankercentrum Nederland

Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) monitort het voorkomen en de behandeling van kanker in Nederland en richt zich op continue verbetering van de oncologische en palliatieve zorg. Ten behoeve hiervan registreert IKNL gegevens van alle patiënten met kanker in Nederland, onderzoekt en deelt deze gegevens met relevante partijen zoals medisch professionals, zorginstellingen, regionale netwerken en beleidsmakers. Daarnaast bevordert IKNL samenwerking tussen organisaties en professionals werkzaam in de oncologische en palliatieve zorg en ontwikkelt op basis van richtlijnen beslissingsondersteuning voor de beste zorg voor elke patiënt.

Alle initiatiefnemers van PALZON zijn vertegenwoordigd in het bestuur. Het bestuur van PALZON is verantwoordelijk voor het behalen van het doel van de stichting, namelijk het stimuleren en uitvoeren van hoogstaand wetenschappelijk onderzoek op het gebied van palliatieve zorg. Regelmatig wordt er vergaderd met een groep onderzoekers vanuit verschillende organisaties en zijn er inhoudelijke PALZON werkgroepen actief.

De bestuursleden van het dagelijks bestuur zijn:

Prof. Bregje Onwuteaka-Philipsen, Amsterdam UMC, locatie VUmc, voorzitter

Bregje Onwuteaka-Philipsen

Amsterdam UMC

Voorzitter

Prof. Agnes van der Heide, Erasmus MC, Rotterdam, secretaris & penningmeester

Prof. Agnes van der Heide

Erasmus MC, Rotterdam

Secretaris

Dr. Natasja Raijmakers

IKNL

Dr. Pauline de Graeff, UMC Groningen

Dr. Pauline de Graeff

UMC Groningen

Dr. Michael Echteld

Avans Hogeschool

 

Samenwerkingsverbanden

PALZON is lid van de coöperatie Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) en werkt in dat kader samen met de verschillende leden van PZNL, met name in het werkgebied Registratie & Onderzoek. De activiteiten van PALZON zijn geborgd in het jaarplan van PZNL

PALZON staat op voor input en samenwerking met andere partijen. Als u geïnteresseerd bent in een samenwerking, neem dan contact met ons op via de contactbutton.  

 

Werkgroepen

PALZON werkt met werkgroepen waarin verschillende onderzoekers samenwerken op een gezamenlijk thema. Mocht je willen aansluiten bij een van de werkgroepen, kun je contact opnemen met de voorzitter(s) van de werkgroep.

Doel: Het onderzoek naar symptoombestrijding binnen de palliatieve zorg naar een hoger niveau brengen door met elkaar samen te werken, af te stemmen, onderzoeksprojecten aan te vragen en uit te voeren

Voorzitter: Prof. dr. Lia van Zuylen, Amsterdam UMC 

Contactpersoon: Kay Kistemaker (k.kistenmaker@amsterdamumc.nl)

Doel: 

Contactpersoon: Dr. Arianne Stoppelenburg & Dr. Natasja Raijmakers

Doel: 

Contactpersoon: Prof dr. Jeroen Hasselaar

Doel: 

Contactpersoon: Prof dr Agnes van der Heide

 

De werkgroep COVID-19 is afgerond.

Meer informatie over de resultaten van deze werkgroep vind u hier: Palliatieve zorg en rouwverwerking in coronatijden ZonMw

Contact