Kennisagenda

Om innovatief onderzoek in de palliatieve zorg te stimuleren gaat PALZON een Kennisagenda Palliatieve Zorg ontwikkelen voor onderzoekers. Een kennisagenda is een beschrijving van de relevante kennisthema's op het gebied van palliatieve zorg met als doel het identificeren van kennisleemtes en het formuleren van relevante onderzoeksvragen in samenwerking met relevante stakeholders. 

PALZON gaat samen met verschillende partijen de Kennisagenda Palliatieve Zorg ontwikkelen volgens het stappenplan van het kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten (FMS). Met het ontwikkelen hiervan komt er een actueel en breed overzicht van voor de praktijk relevante onderzoeksvragen voor de verschillende domeinen uit het kwaliteitskader palliatieve zorg dat richting kan geven aan plannen van onderzoekers en potentiĆ«le financiers van onderzoek. Naar verwachting is de kennisagenda in het voorjaar van 2024 gereed.

Projectgroep

  • Linda Brom (projectleider)
  • Sophie Renckens
  • Bregje Onwuteaka-Philipsen
  • Michael Echteld
  • Pauline de Graaf
  • Agnes van der Heide
  • Natasja Raijmakers
Contact