Proactieve zorgplanning, een realistische ervaring met behulp van een VR-bril

Nieuws NPZ Limburg 18 juli 2023

20230602_135014.jpg

Proactieve zorgplanning is een speerpunt van ons Consortium Palliatieve Zorg. Zorgstudenten krijgen meestal al tijdens hun eerste opleidingsjaar te maken met palliatieve zorg. Vaak heeft dit grote impact omdat ze hiervoor dan nog onvoldoende toegerust zijn om deze zorg te bieden, zoals omschreven door Witkamp in 2019. Zowel de praktijk als opleidingen hebben hier een verantwoordelijkheid voor begeleiding en kennisontwikkeling. Hieronder valt ook proactieve zorgplanning. Meerdere gesprekshulpen zijn beschikbaar, maar die worden vaak te laat of niet toegepast. Om ervoor te zorgen dat studenten kennis en vaardigheden ontwikkelen, is ervaringsleren gewenst. Hiertoe werd een nieuwe onderwijsvorm ontwikkeld adhv 360 graden video’s, bekeken met een VR bril. In deze video’s staat het proces van proactieve zorgplanning bij dementie centraal. 

Dit innovatieve onderwijsproject, genaamd ‘proactieve zorgplanning, een realistische ervaring met behulp van een VR-bril’ werd de afgelopen maanden gelanceerd. De ervaringen van studenten en zorgverleners waren erg positief; de situatie bleek inderdaad een realistische ervaring, men voelde zich echt onderdeel van het gesprek en vond bovendien het gebruik van de VR-bril positief bijdragen aan de leerervaring.

Een perfect voorbeeld van samenwerking binnen het onderwijsknooppunt, om tot zo’n mooi eindproduct te komen met inspanningen van Sabine Pieters (Zuyd Hogeschool), Nynke de Jong (Universiteit Maastricht), Annemie Courtens (Expertisecentrum PZ MUMC+) én het consortium Palliatieve Zorg. Deze onderwijsvorm zal toegepast worden binnen de hbo verpleegkunde opleiding en nascholingen binnen Zuyd Hogeschool en binnen de geneeskunde opleiding binnen Maastricht University. Meer weten over hoe dit belangrijke onderwerp terugkomt in het onderwijs in de regio? Zie de film die ook getoond werd bij het AWO congres, via https://youtu.be/1Sis7iKfc7U 

Contact