Netwerk Integrale Kindzorg Limburg & Zuidoost-Brabant (NIK)

Nieuws NPZ Limburg 28 juni 2021

Samenwerkingsverband met NIK Limburg & Zuidoost-Brabant

NIK is een multidisciplinair samenwerkingsverband. Dat betekent een samenwerkingsverband van professionals uit verschillende organisaties en disciplines. Ziekenhuizen, huisartsen, artsen voor verstandelijk gehandicapten, paramedici, kinderthuiszorg organisaties, verpleegkundig kinderdagverblijven en kinderzorghuizen, maatschappelijk werkers, rouw- en verliestherapeuten, geestelijk verzorgers, apotheken, vrijwilligersorganisaties, het onderwijs en het Centrum Jeugd en Gezin werken allemaal samen in NIK Limburg & Zuidoost-Brabant. Deze professionals hebben veel kennis van en ervaring met de zorg voor ernstig zieke kinderen. Ook de Netwerken voor volwassenen Limburg Zuidoost Brabant werken samen met het NIK

Het adres van de website luidt https://www.niklimburg.nl/

Voor de folder klikt u hier. 

Contact