Brochure 'beslissingen bij het levenseinde' is herzien

Nieuws NPZ Limburg 20 juni 2024

voorkant-nieuwe-flyer-beslissingen.jpg

HERZIEN: De brochure 'beslissingen bij het levenseinde: een handreiking bij het nadenken over keuze in behandeling of zorg' (verse mei 2024). De informatie is aangepast zodat deze ook beter te begrijpen is voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigeden.

Zie HIER!

Contact