Aandachtsfunctionarissen Palliatieve Zorg bij Envida

Nieuws NPZ Limburg 01 februari 2023

aandachtsfunctionarissen-PZ-Envida.jpg

 

Op 23 januari j.l. kregen zestien verpleegkundigen bij Envida (verpleegzorg, wijkzorg en behandeling & begeleiding) hun certificaat voor het met goed gevolg afleggen van de scholing aandachtsfunctionaris palliatieve zorg. De scholing werd georganiseerd door Annemie Courtens, coördinator van het Expertise Centrum Palliatieve Zorg MUMC+.

Met deze tweede lichting gecertificeerde collega’s komt het totaal aantal aandachtsfunctionarissen bij Envida op bijna 40. Genoeg om binnen elk woonzorgcentrum en vrijwel elk wijkteam en vakgroep minimaal één aandachtsfunctionaris palliatieve zorg ter beschikking te hebben. Hiermee laat Envida zien dat het veel waarde hecht aan het kunnen bieden van kwalitatief goede palliatieve zorg. Sterker, Envida heeft de ambitie om in Zuid-Limburg een autoriteit te worden op het gebied van palliatieve zorg.
Lees meer.

Contact