PaTz-teams in de regio

Wat is PaTz?

PaTz staat voor palliatieve zorg thuis. Huisartsen, (wijk)verpleegkundigen en inhoudelijk deskundigen palliatieve zorg werken lokaal nauw samen in een PaTz groep. Samen brengen ze vroegtijdig patiënten in beeld en anticiperen op de zorgbehoefte van de patiënt. Met deze gezamenlijke aanpak neemt de kwaliteit en deskundigheid in de palliatieve zorg thuis toe.

De frequentie van een PaTz overleg is minimaal 6 keer per jaar.

Toegevoegde waarde van een PaTz?

Samenvattend is de toegevoegde waarde van PaTz Voor de patiënt en hun naasten:

  • Een gesprek over toekomstige wensen zorgbehoefte uitgewerkt in een zorgplan.
  • Het weten dat betrokken zorgverleners nauw met elkaar samenwerken.
  • Meer vroegtijdige inzet van palliatieve zorg.
  • Minder onnodige ziekenhuisopnamen in de laatste maand van het leven.

 

PaTz in de regio

In de regio Utrecht -Zuid zijn 2 verschillende PaTz groepen actief: EMC Nieuwengein en Nieuwengein-midden. 

Bij de netwerkcoördinator kun je terrecht met vragen of meer informatie over PaTz.

Heb je interesse om een PaTz-groep op te richten of heb je inhoudelijke vragen over PaTz? Dan kun je terrecht bij netwerkcoördinator Nienke Goemaat, via n.goemaat@zorgspectrum.nl

Veel informatie is ook te vinden via https://www.patz.nu/

Vragen of informatie?
Wij zijn goed bereikbaar. Klik op de knop voor onze contactgegevens.