Patiënten en naasten

Palliatieve zorg is de zorg voor mensen in de laatste fase van hun leven. Deze zorg begint als iemand hoort ongeneeslijk ziek te zijn en eindigt in de fase die ook wel terminale zorg of stervensbegeleiding wordt genoemd. Ook is aandacht voor de naasten die hun dierbare hebben verloren.

Palliatieve zorg is zorg in de laatste fase van je leven, wanneer duidelijk wordt dat genezing niet meer mogelijk is of dat je zeer kwetsbaar bent geworden. De laatste fase kan enkele jaren duren of veel korter. Palliatieve zorg richt zich op het voorkomen en/of verlichten van klachten en ongemakken. Van optimale pijnbestrijding tot ondersteuning bij het afronden van je bestaan. Vaak zijn er meerdere organisaties en hulpverleners bij betrokken.

Wensen en behoeften als uitgangspunt

Wat je nodig hebt en wenst, vormt het uitgangspunt. Palliatieve zorg kan heel goed hand in hand gaan met een behandeling van een ziekte. Denk bijvoorbeeld aan pijnbestrijding of aan gesprekken met een geestelijk verzorger naast een chemokuur.

Kwaliteit van leven

De zorg of behandeling richt zich in de palliatieve zorg op een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven tijdens ziekte en sterven. Er is aandacht voor:

  • Lichamelijke klachten zoals pijn of benauwdheid;
  • Gevoelens van angst, verdriet en verwerking van de ziekte;
  • Vragen rondom leven en dood;
  • Zorg voor de naasten;
  • Allerlei praktische zaken.

De belangrijkste doelen van palliatieve zorg zijn

  • Het verlichten van lichamelijk, psychosociaal en spiritueel lijden.
  • Het ondersteunen bij de afronding van het bestaan.

Bekijk onderstaande video voor een korte introductie van Palliatieve Zorg.

Op de website overpalliatievezorg.nl vind je alle beschikbare informatie over de facetten van palliatieve zorg.

 

"You matter because you are and you matter until the last moment of life. We will do all that we can, not only to help you die peacefully, but to live until you die." 

- Citaat van Cicely Saunders, grondlegger van de palliatieve zorg

Vragen of informatie?
Wij zijn goed bereikbaar. Klik op de knop voor onze contactgegevens.