Netwerk

Een Netwerk Palliatieve Zorg is een samenwerkingsverband van zorgaanbieders in een bepaalde regio

Een netwerk heeft als doel de zorg voor mensen in de laatste levensfase zo goed mogelijk te organiseren. Ieder netwerk wordt begeleid door een netwerkco√∂rdinator. 

Wie zijn wij?

Een Netwerk Palliatieve Zorg is een samenwerkingsverband van zorgaanbieders en vrijwilligersorganisaties in een bepaalde regio. In dit geval is dat de regio Utrecht Zuid. Het netwerk heeft als gezamenlijk doel er voor te zorgen dat iedereen die dat nodig heeft, goede kwalitatieve palliatieve zorg ontvangt. Om het lijden te verlichten en de kwaliteit van leven te verhogen.

Waar houden wij ons mee bezig? 

Als Netwerk Palliatieve Zorg verbinden wij partijen die op een manier betrokken zijn bij de palliatieve zorg. We faciliteren, coordineren en informeren rondom alle landelijke, provinciale en regionale informatie, maar ook als het gaat om scholingen en ontwikkelingen op het gebied van palliatieve zorg. 

De verbonden partijen in dit netwerk werken samen aan het verbeteren van de kwaliteit van leven en de te leveren zorg aan zorgontvanger en naasten in de laatste levensfase. Ongeacht de plaats waar de zorgontvanger zich bevindt. 

Het Netwerk Palliatieve Zorg wordt gesubsidieerd vanuit het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

Vragen of informatie?
Wij zijn goed bereikbaar. Klik op de knop voor onze contactgegevens.