Zorg in de palliatieve fase

Als je gehoord hebt dat je ongeneeslijk ziek bent, dan kun je rekenen op palliatieve zorg. Dat is zorg, hulp en begeleiding voor jou en jouw naasten. Zo kun je deze periode zo goed mogelijk beleven, en doen wat jij belangrijk vindt.

Welke zorgverleners zijn er voor mij? 

In de palliatieve fase krijg je met verschillende zorgverleners te maken. Wie dat precies zijn, hangt af van jouw persoonlijke situatie. Je hebt altijd een hoofdbehandelaar en eerste aanspreekpunt bij vragen en probleem. Is het niet duidelijk wie dat zijn? Vraag dit dan aan een van jouw zorgverleners.  

Het kan gaan om de volgende zorgverleners  

 • medisch specialist  
 • verpleegkundige of verpleegkundige specialist in het ziekenhuis 
 • huisarts
 • physician assistant
 • wijkverpleegkundige (thuiszorg) of -verzorgende 
 • fysiotherapeut 
 • ergotherapeut 
 • logopedist 
 • diĆ«tist 
 • maatschappelijk werker 
 • geestelijk verzorger 
 • psycholoog 
 • apotheker 

Jouw zorgverleners overleggen met elkaar en stemmen de zorg zo goed mogelijk af. Als het nodig is, vragen zij hulp van experts of van een palliatief team. Elke ziekenhuis heeft een palliatief team. Het is belangrijk om samen je wensen, waarden en behoeften proactief te bespreken.
Voordat je daarover in gesprek gaat is het verstandig om van tevoren na te denken over wat je wil bespreken en een aantal vragen voor te bereiden. Je kunt daarvoor het wensenboekje gebruiken.

Contact