Specialist Ouderengeneeskunde

Palliatieve zorg in het verpleeghuis

Het kan zijn dat je niet meer thuis kunt wonen. Bijvoorbeeld omdat je te ziek bent, of de zorg te zwaar wordt voor de mensen om je heen. Je kunt dan verhuizen naar een verpleeghuis. Een groot deel van de zorg in het verpleeghuis is palliatieve zorg.  

Als je in het verpleeghuis woont en een ziekte hebt die niet meer te genezen is, wordt vaak palliatieve zorg geboden. De zorg is dan meer gericht op welzijn en op het verminderen van klachten, zoals pijn bij mensen die ongeneeslijk ziek zijn. Op deze manier wordt het leven in de laatste fase zo fijn en goed mogelijk gemaakt.

In onderstaande film legt een specialist ouderengeneeskunde uit wat palliatieve zorg in het verpleeghuis is.  

Familie en naasten

Als het mogelijk is, spelen naasten in het verpleeghuis een grote rol. Bij de zorg maar ook om wensen en grenzen te bespreken. Want in de laatste levensfase zijn er veel vragen en keuzes. Wil je gereanimeerd worden bij een hartstilstand? Wat moet er gebeuren als je een heup breekt? Als je een longontsteking krijgt, wil je dan nog antibiotica? Moet je naar het ziekenhuis als de gezondheidstoestand plotseling verslechtert? Deze vragen worden vaak ook besproken bij de opname in het verpleeghuis.  

Praten over de laatste levensfase

Het is belangrijk om op tijd deze vragen te bespreken. De regiebehandelaar  (ouderenarts of verpleegkundig specialist) bespreekt dit meestal direct bij de opname in het verpleeghuis. Dat doet de ouderenarts of verpleegkundig specialist met de patiënt én met de naasten. Veel mensen kunnen heel goed vertellen wat hun wensen zijn. Vaak weet je eigen huisarts dat en is dat al opgeschreven. Lees hier meer over praten over de laatste levensfase

Maar bijvoorbeeld bij mensen met dementie is het moeilijk deze gesprekken te voeren. Zij begrijpen het vaak niet goed meer door hun dementie. Dan zijn de naasten de belangrijkste gesprekspartners voor de ouderenarts of verpleegkundig specialist. Want zij kennen de patiënt vaak het beste en kunnen goed aangeven wat hun dierbare nodig heeft en wat zijn of haar wensen zijn. De wensen over de zorg bij het levenseinde worden opgenomen in het zorgplan of behandelplan. 

Palliatieve zorg en terminale zorg

Palliatieve zorg en terminale zorg worden vaak verward. Palliatieve zorg kan wel jaren duren, bijvoorbeeld bij dementie. Terminale zorg is de zorg in de laatste paar weken van het leven. Dat is de fase waarin iemand gaat sterven. Dan is de zorg erop gericht iemand zo goed mogelijk naar het einde te begeleiden. 

Contact