Tijd om te leven

Documentaires over palliatieve zorg in Brabant

documentaires over palliatieve zorg in Brabantdocumentaires over palliatieve zorg in BrabantIn de tv-serie Tijd om te leven worden verhalen verteld van mensen die palliatief of palliatief terminaal zijn. In zeven afleveringen/minidocumentaires wordt stilgestaan bij verschillende aspecten die in de palliatieve fase een rol kunnen spelen. Hoe ga je om met de veranderingen van je lichaam? In hoeverre kan en wil je greep houden op het ziekteproces? Welke zingeving kan je geven aan je laatste levensperiode? Leven in blessuretijd, hoe doe je dat? Loslaten en afscheid nemen? Bovendien wordt aandacht besteed aan verschillende vormen van palliatieve zorg. 

Achtergrondinformatie
De serie is tot stand gekomen in 2009 dankzij een initiatief van de Brabantse Netwerken Palliatieve Zorg en het IKNL Zuid (voorheen IKZ) i.s.m. Stichting Take Care TV en is mogelijk gemaakt door de Provincie Noord-Brabant, Fonds Sluyterman van Loo, CZ fonds en Dichterbij. Winnaar van de Els Borst prijs 2009. 

Contact