Tijd om te leven - aflevering Mirjam

Mirjam is 45 jaar. Ze heeft een progressieve vorm van multiple sclerose (MS). Sinds drie jaar woont ze in verpleeghuis De Dommelhoef. Door haar ziekte is Mirjam voor een groot deel afhankelijk geworden van professionele zorg. Vaak houdt zij zich bezig met vragen als “Waar ligt mijn grens" en "Tot hoever wil ik gaan?” Ze ervaart haar lichaam als het enige instrument dat ze nog heeft. “Dat ben ik.”

 

Contact