Zelfevaluatie Palliatieve Zorg voor Zorgorganisaties

De Zelfevaluatie Palliatieve Zorg geeft zorgorganisaties inzicht in waar men staat op het gebied van aanbod en organisatie in de palliatieve zorg. Daarnaast geeft de Zelfevaluatie een gericht beeld van waar verbetering mogelijk is. De Zelfevaluatie geeft daarbij richting bij implementatie van het Kwaliteitskader

Er zijn twee versies van de Zelfevaluatie: een versie voor zorgorganisaties, zoals thuiszorg, verpleeghuizen, ziekenhuizen, hospices en VG-instellingen, en een versie voor de huisartsenpraktijk. 

De netwerkco√∂rdinator kan de zelfevaluatie ondersteunen door het voeren van de evaluatiegesprekken, het opmaken van een analyserapport en door het meeschrijven van een plan van aanpak en monitoring hiervan. Neem voor meer informatie contact op met netwerkco√∂rdinator Mandy Kreuzen of ga voor meer algemene informatie naar De Zelfevaluatie Palliatieve Zorg op Palliaweb. 

Zorgorganisaties vanuit het NPZ Salland die reeds de Zelfevaluatie Palliatieve Zorg hebben gedaan: 

  • Beter Thuis Wonen 
  • Carinova 
  • Deventer Ziekenhuis  
  • Dijkhuis 
  • Humanitas 
  • Nieuw Rollecate 
  • ZGR 
Contact