Werkgroep transmurale zorg

  • Joke Breugem, kaderhuisarts palliatieve zorg, voorzitter PaTz groepen Apeldoorn
  • Marieke Dijkzeul, kaderhuisarts palliatieve zorg
  • Gerlinde Vorderman, strategisch adviseur bij thuiszorg Vérian
  • Janneke Blaauw, wijkverpleegkundige palliatieve zorg bij Buurtzorg 
  • Helma Siegelaar, wijkverpleegkundige palliatieve zorg bij de KleinGeluk 
  • Thea Katerberg, transferverpleegkundige Gelre Ziekenhuizen 
  • Wilma te Water, geriater Gelre Ziekenhuizen
  • Marijke van de Ruitenbeek, verpleegkundig specialist oncologie en palliatieve zorg Gelre Ziekenhuis
  • Berdine Koekoek, netwerkcoördinator palliatieve zorg Oost- Veluwe