Werkgroep transmurale zorg

  • Joke Breugem, kaderhuisarts palliatieve zorg, voorzitter PaTz groepen Apeldoorn
  • Marieke Dijkzeul, kaderhuisarts palliatieve zorg
  • Laura Berends, manager V&V bij thuiszorg Vérian
  • Janneke Blaauw, wijkverpleegkundige palliatieve zorg bij Buurtzorg 
  • Helma Siegelaar, wijkverpleegkundige palliatieve zorg bij de KleinGeluk 
  • Thea Katerberg, transferverpleegkundige Gelre Ziekenhuizen 
  • Cees Schaar, internist hematoloog en voorzitter palliatief advies Team elre Ziekenhuizen,
  • Renko Rappard, physisian assistant palliatieve zorg Gelre Ziekenhuis
  • Hetty van der Veen, coordinator zorgvrijwilligers bij de Kap
  • Berdine Koekoek, netwerkcoördinator palliatieve zorg Oost- Veluwe