Wat is het?

Het zorgpad is een visualisatie van de stappen die de patient doorloopt vanaf de signalering dat er sprake kan zijn van een palliatieve situatie tot en met de nazorg voor de nabestaanden. Dit wordt ook wel patiëntreis genoemd. Natuurlijk is deze route of reis voor iedere patient anders, dit is afhankelijk van de context: leeftijd, culturele achtergrond, soort ziekte, hoe snel vaststaat dat behandeling niet meer tot genezing gaat leiden, er wel of geen sociaal netwerk is, etc. Maar in grote lijnen doorlopen alle palliatieve patienten de genoemde fasen. Patiënten denken vaak bij het horen van palliatieve zorg dat ze op korte termijn komen te overlijden, maar dat hoeft niet. Door verbeterde behandelmethoden als bijv. immunotherapie kan de palliatieve fase soms jaren duren.  

Zorgpad voor hulpverleners

Dit zorgpad is geschreven voor hulpverleners zodat zij de juiste zorg op de juiste plek kunnen bieden of organiseren. Het doel is vroegtijdige signalering en markering van de palliatieve fase en het koppelen van een een vaste (wijk)verpleegkundige aan de patiënt die gedurende het hele proces meeloopt. Frequentie, vorm en duur van de ondersteuning hangt af van de wensen van de patiënt.

Zorgpad voor en door patiënten

We hebben ook samen met patiënten en hun naasten een transmuraal zorgpad gemaakt voor patienten in de palliatieve fase van een ziekte. Het doel hiervan is dat zij zichzelf (met behulp van de arts of verpleegkundige) kunnen positioneren in het zorgpad, om te zien in welke fase zij zich bevinden, wat hen te wachten staat en welke mogelijkheden van ondersteuning er beschikbaar zijn. Het accent hierin ligt op zingeving via ontmoetingsplekken, ondersteuning door formele & informele zorg en welzijn en niet zozeer op de medische behandelingen. Niet de ziekte maar de mens staat centraal in dit zorgpad.

NB. Wij gebruiken de term ‘patiënt’. Onder deze term verstaan wij mensen met een ongeneeslijke, levensbedreigende aandoening. Overal waar patiënt staat kunt u cliënt, burger of consument lezen.