Wens patiënten en naasten naar informatie over palliatieve zorg

Nieuws Netwerk Oost-Veluwe 08 december 2020

Coöperatie Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) heeft samen met Patiëntenfederatie Nederland de informatiebehoefte van patiënten in de palliatieve fase en hun naasten onderzocht. Doel van dit onderzoek was om te achterhalen aan welke informatie over palliatieve zorg patiënten en naasten precies behoefte hebben, en op welke manier ze deze informatie gepresenteerd willen krijgen.

Meer informatie

Onderzoeksrapport