Verder na het verlies van een dierbare

Nieuws Netwerk Oost-Veluwe 07 januari 2021

Er zijn in onze regio verschillende vormen van ondersteuning na een overlijden. We zetten ze hier voor u op een rij.

  • Inloopochtenden  Stichting de Kap biedt op de tweede dinsdag van de maand koffieochtenden voor mensen die recent een partner hebben verloren.
  • Bezoekdienst na partnerverlies. Een vrijwilliger van de bezoekdienst van Stichting de Kap , zelf weduwe of weduwnaar, bezoekt u in overleg één of twee keer per maand gedurende ongeveer een jaar. De vrijwilligers weten wat het is om een partner te verliezen want zij hebben dit zelf meegemaakt. De vrijwilligers zijn hiervoor opgeleid. Ook de bezoekdienst van Mens en Welzijn Voorst biedt begeleiding op maat bij rouw voor weduwen en weduwnaars.
  • Gespreksgroepen Als er behoefte bestaat aan (thematische) groepsgesprekken met lotgenoten om ervaringen, praktische zaken en/of tips te delen, kan er een gespreksgroep opgestart worden. Afhankelijk van de vraag kunnen geestelijk verzorgers en/of ervaren vrijwilligers deze bijeenkomsten begeleiden. 
  • Gesprekken met een geestelijk verzorger via het Centrum voor Levensvragen

Meer informatie