Subsidie van gemeente Apeldoorn voor Centrum voor Levensvragen Oost-Veluwe

Nieuws Netwerk Oost-Veluwe 28 september 2021

Het aanbod van het Centrum voor Levensvragen is tijdelijk uitgebreid waardoor thuiswonende mensen onder de 50 jaar ook gratis 3-5 gesprekken met een geestelijk verzorger kunnen krijgen.  In 2020 gaf 47% van de volwassen Nederlanders aan eenzaam te zijn. 11% voelt zich zelfs ernstig eenzaam*. Het is belangrijk dat mensen het gesprek over eenzaamheid en zingeving kunnen aangegaan. De gemeente Apeldoorn heeft om de negatieve effecten van eenzaamheid door de coronacrisis op te vangen daarom eenmalig een extra subsidie beschikbaar gesteld aan het Centrum voor Levensvragen Oost-Veluwe om ook mensen in de leeftijd van 18-50 jaar ondersteuning te kunnen bieden.

Bron: Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2020 GGD’ en, CBS en RIVM

Ontmoeting en verbinding
Ingrijpende veranderingen, zoals het verlies van een naaste, van werk, een ongeneeslijke ziekte of beperking (van een naaste), of ouder worden kunnen leiden tot eenzaamheid en vragen over de zin van het leven. Een gesprek over levensvragen en zingeving in een vertrouwde omgeving kan opluchten, helpen bij het nemen van belangrijke beslissingen, of perspectief bieden om verder te kunnen. 

Geestelijke verzorging thuis
Geestelijke verzorging thuis is er voor iedereen die behoefte heeft aan ondersteuning bij zingeving en vragen over het leven. Welke levens- of geloofsovertuiging je ook hebt. Geestelijk verzorgers bieden een luisterend oor en geven aandacht en ruimte voor het bespreekbaar maken van je vragen. Ze zijn deskundigen op het gebied van levensvragen, zingeving, spiritualiteit en existentiële vragen.

Subsidie
Iedereen kan een beroep doen op deze ondersteuning. Voor mensen van 50 jaar en ouder, mensen met een ongeneeslijke ziekte en hun naasten en gezinnen met een kind (t/m 18 jaar) met een ernstige ziekte, was al een subsidie beschikbaar via het ministerie van VWS. De gemeente Apeldoorn vindt het belangrijk dat ook mensen tussen 18 en 50 jaar die negatieve gevolgen ervaren van de coronacrisis hiervan gebruik kunnen maken en hebben tijdelijk een extra subsidie beschikbaar gesteld. Hierdoor zijn er voor iedereen die daar behoefte aan heeft 3 tot 5 gratis gesprekken mogelijk.

Contact
Wanneer mensen behoefte hebben over hun levensvragen te praten, kunnen zij zonder verwijzing contact opnemen met het Centrum voor Levensvragen Oost-Veluwe: 06- 29446103. Kijk voor meer informatie op: deze pagina. Landelijke informatie over alle Centra voor Levensvragen is hier te vinden: https://geestelijkeverzorging.nl/thuis