Stoppen met eten en drinken

Nieuws Netwerk Oost-Veluwe 28 april 2021

Om het moment van sterven te bespoedigen, kan een ernstig zieke er bewust voor kiezen met eten en drinken te stoppen. Dat kan geleidelijk, maar ook op één bepaald moment.

Door het lichaam vocht en voedsel te onthouden, gaat het lichaam de eigen reserves aanspreken. Afhankelijk van de conditie, sterft iemand doorgaans binnen één à twee weken. Als de stervende af en toe nog wat water drinkt, kan het iets langer duren (meerdere weken). Veel mensen hebben een negatief idee over deze manier van sterven. Als dit samen gaat met goede begeleiding en verzorging, kan het tot een rustige en zachte dood leiden.

Dat komt omdat het menselijk lichaam door te vasten endorfine aanmaakt. Dit zorgt voor een prettig gevoel. Op den duur komt daar een zekere sufheid bij. 

Goede voorbereiding

Het besluit om het levenseinde te bespoedigen door te stoppen met eten en drinken, kan niet zomaar worden genomen. Het vraagt om een goede voorbereiding en ondersteuning van zorgverleners. Anders is de kans dat de zieke het doel – rustig sterven – haalt, niet zo groot. De voorbereiding kan bestaan uit een gesprek met de naasten en de huisarts of het invullen van een wilsverklaring. Daarin omschrijft de zieke welke behandelingen hij niet meer wil.

Waarom het comfortabel is om te overlijden door uitdroging

Liesbeth en Maaike Mesman (Echtgenote en dochter van Eugène die is overleden na uitdroging)  hebben hun ervaringen gedeeld in een artikel en een praatplaat  over het sterfbed van hun vader die leed aan Alzheimer en is overleden door uitdroging. Vervolgens is er ook een webinar gemaakt. 

Meer informatie