Roparun schenkt ‘koppelbedden’ aan De Beekwal en Tolzicht

Nieuws Netwerk Oost-Veluwe 11 juli 2019

Roparun heeft dit jaar, naast andere doelen, voor koppelbedden gelopen. Netwerkregio’s voor palliatieve zorg konden hiervoor een aanvraag indienen.  De werkgroep palliatieve zorg van Riwis, bestaande uit:  Jantien Blanken, Dianne Harmsen, Esther van der Linde en Marcel Lubbers, hebben via het netwerk palliatieve zorg Oost-Veluwe een aanvraag voor twee koppelbedden ingediend die positief is beoordeeld! Deze bedden voor de locaties Tolzicht en De Beekwal zijn op 3 juli in ontvangst genomen.

Wat is een koppelbed?
Het koppelbed is een logeerbed voor mensen die graag af en toe samen willen zijn (een koppel dus) in een zorgomgeving. Door middel van het bijrijden en op de juiste hoogte stellen van het koppelbed, wordt een eenpersoons hoog-laag zorgbed in een handomdraai een volwaardig tweepersoonsbed.

Aandachtige zorg
De VVT-medewerkers van Riwis zetten actief in op ‘Aandachtige zorg’ waarbij vooral de persoonsgerichte benadering voorop staat. De mogelijkheid om een koppelbed in te zetten past hier naadloos in zal hier in onze ogen zeker een grote bijdrage aan leveren.

“Hoe mooi is het om even naast elkaar te kunnen liggen en contact te hebben. We zijn dan ook blij verrast dat we beide bedden toegewezen hebben gekregen. We gaan er met elkaar voor zorgen dat ze regelmatig gebruikt gaan worden".

Roprarun
Roparun is een goede doelen stichting met de missie ‘leven toevoegen aan de dagen, waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven’. Roparun heeft dit jaar, naast andere doelen, voor de koppelbedden gelopen.

Auteur persbericht: Annemarijn Gouma