Profiel V&VN van de Palliatieve Zorg Verpleegkundige

Nieuws Netwerk Oost-Veluwe 02 juni 2022

Het door deskundigen samengestelde Profiel Palliatieve Zorg Verpleegkundige bevat een doordachte, expliciete beschrijving van de specifieke kennis en vaardigheden van de Palliatieve Zorg
Verpleegkundige. Met deze beschrijving hoopt het bestuur van V&VN met samenwerkende partijen tot
overeenstemming te komen over een erkende, geaccrediteerde opleiding. Voor de palliatieve zorg
verpleegkundige die met ‘hart en ziel’ werkzaam is in de dagelijkse praktijk, is dit een langgekoesterde wens.