Post mbo- en hbo-leergang palliatieve zorg Saxion

Nieuws Netwerk Oost-Veluwe 12 december 2020

De zorg verandert en vraagt om toekomstbestendige verpleegkundigen die kunnen anticiperen op ontwikkelingen in de palliatieve zorg. Daarom start Saxion met twee leergangen palliatieve zorg. Het uitstroomprofiel is een post hbo diploma verpleegkundige palliatieve zorg voor hbo professionals en een post mbo certificaat verpleegkundige palliatieve zorg voor mbo professionals. 

HBO
In september 2021/februari 2022 met de leergang Palliatieve Zorg. Deze leergang is bedoeld voor hbo-opgeleide verpleegkundigen die zich willen specialiseren in hun rol als regieverpleegkundige of in hun rol als centrale zorgverlener voor zorgvragers en diens naasten in de palliatieve fase. Hbo verpleegkundigen volgen de leerlijnen: Evidence based practice (EBP), innovatie en implementatie, palliatieve zorg, professionalisering, intervisie en studieloopbaanbegeleiding en de leerlijn gedrag en communicatie.

MBO
Vanaf september 2021/februari 2022 is de leergang palliatieve zorg ook toegankelijk voor mbo-opgeleide verpleegkundigen, zodat zij leren om proactief te kunnen inspelen op de veranderende zorgvraag en zorg kunnen verlenen die naadloos aansluit op de wensen en behoeften van de zorgvrager en zijn naasten. Mbo verpleegkundigen volgen de leerlijnen: Zorg en kwaliteit, innovatie en implementatie, palliatieve zorg, professionalisering, intervisie en studieloopbaanbegeleiding en de leerlijn gedrag en communicatie. In diverse leerlijnen worden de lessen gezamenlijk aangeboden en is differentiatie binnen de toets opdracht aangebracht.

Meer informatie

Neem contact op met Ingrid van Zuilekom, co√∂rdinator post hbo leergang palliatieve zorg: i.vanzuilekom@saxion.nl. Of kijk op de website van Saxion.