Pilot Zilveren Kruis: Betaaltitel voor verpleegkundigen palliatieve zorg

Nieuws Netwerk Oost-Veluwe 12 december 2020

Ruim twee jaar na de start van het transmuraal zorgpad palliatieve zorg is de financiering met het Zilveren Kruis geregeld in een pilot voor een periode van 2 jaar (2021-2023) met evt 1 jaar verlenging. Dit is gelukt door inzet van vele betrokkenen uit de regio en het landelijke project TAPA$. Thuiszorgorganisaties die aan de kwaliteitscriteria voldoen kunnen hiervan gebruik maken. In eerste instantie zijn dit Verian, Klein Geluk, Buurtzorg en Viattence.