Perspublicatie: Miranda en zieke man Niels kregen steun van verpleegkundige palliatieve zorg

Nieuws Netwerk Oost-Veluwe 07 augustus 2023

De Stentor, De Gelderlander en Tubantia hebben n.a.v. een interview een artikel gepubliceerd over het succes van het transmurale zorgpad Palliatieve Zorg regio Oost Veluwe. 

Voor een pilot (2020-2023) met een zorgpad palliatieve zorg maakte het netwerk afspraken met zorgverzekeraar Zilveren Kruis over de inzet van verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in palliatieve zorg. Een zorgpad is een overzicht van wie welke zorg op welk moment geeft voor een specifieke groep patiënten. Thuiszorgorganisatie Vérian nam ook deel aan de pilot met speciaal hiervoor opgeleide verpleegkundigen. De resultaten uit de pilot zijn zo positief dat de inzet van deze verpleegkundigen nu structureel is verankerd.

"Minder mensen maken gebruik van klinische zorg van het ziekenhuis", zegt mede-initiatiefnemer Berdine Koekoek van het netwerk Palliatieve Zorg Oost-Veluwe. "Belangrijk is dat de patiënten en hun naasten met deze verpleegkundige één aanspraakpunt hebben waar ze met al hun vragen terecht kunnen. Dat leidt er uiteindelijk toe dat ze ook minder een beroep hoeven te doen op bijvoorbeeld het ziekenhuis en dat de opnametijd korter is door het vangnet thuis."

Uit de pilot blijkt onder meer dat de inzet van een palliatievezorg-verpleegkundige gemiddeld een kostenbesparing oplevert van 2750 euro per patiënt in het ziekenhuis. Bovendien sterven door de inzet van deze verpleegkundigen meer mensen thuis, zoals veel patiënten wensen. 

Betrokken organisaties hopen met de gunstige resultaten uit de pilot dat meer zorgverzekeraars het initiatief omarmen. Daarmee krijgen thuiszorgorganisaties een passende vergoeding voor de inzet van een verpleegkundige palliatieve zorg. Naast Vérian hebben meerdere thuiszorgorganisaties zoals Buurtzorg en KleinGeluk, deze gespecialiseerde verpleegkundigen in dienst. Wat het zorgpad speciaal maakt, is dat er een grote groep verpleegkundigen palliatieve zorg is opgeleid en onderling samenwerkt. Koekoek: "Er zijn goede werkafspraken tussen Gelre ziekenhuizen, de huisartsen en thuiszorgorganisaties. En patiënten zijn betrokken bij het maken van een wegwijzer."