Oprichting Vereniging Netwerken Palliatieve Zorg is een feit!

Nieuws Netwerk Oost-Veluwe 12 december 2023

Op 11 december 2023 is de Vereniging Netwerken Palliatieve Zorg opgericht. Een belangrijke mijlpaal voor de netwerken palliatieve zorg in Nederland. De VNPZ maakt zich sterk voor de belangen van de lokale netwerken en agendeert de vragen en uitdagingen waar zij mee te maken hebben op de landelijke bestuurstafels. De VNPZ heeft een belangrijke rol in de belangenbehartiging van de praktijk van de regionale netwerken richting de diverse landelijke partijen en stakeholders, evenals realisatie van het Nationaal Programma Palliatieve Zorg (NPPZ-II), waarin VNPZ een belangrijke rol in vervult.

De regionale netwerken hebben als doel bij te dragen aan een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven en sterven op basis van de waarden, wensen en behoeften van de patiënt/cliënt en diens naasten. De coördinatoren van deze 66 netwerken kunnen zich vanaf vandaag aansluiten bij de nieuwe vereniging VNPZ.

Het oprichtingsbestuur proost na ondertekening van de officiële documenten bij de notaris met (alcoholvrije) bubbels. Op de foto van links naar rechts: Raymond Leverink, Bert Blaauw (voorzitter), Berdine Koekoek en Jacqueline Tijhaar. Op de foto ontbreekt het vijfde bestuurslid Karin Breuker.